U skladu sa planiranim razvojem Atomic-Sped Grupe otvorena je kompanija u Beču sa punom podrškom na nemačkom govornom području. Nabavkom novih vozila nastavljamo sa pružanjem kvalitetne logističke usluge sopstvenim voznim parkom koja se proširuje i na transporte unutar EU zemalja. 

Atomic AT