DRUMSKI KAMIONSKI TRANSPORT ROBE 

PUNI UTOVARI
DOTOVARI
ZBIRNI TRANSPORTI

Nemačka
Francuska
Austrija
Španija
Beneluks
Skandinavija
i sve druge zemlje

VANGABARITNI TRANSPORT

MEĐUNARODNI I LOKALNI DRUMSKI TRANSPORT VOZILIMA SVIH NOSIVOSTI

 

Atomic-sped sa sopstvenom flotom vozila kao i sa vozilima podizvođača nudi kompletan spektar  logističkih usluga u drumskom medjunarodnom i unutrašnjem transportu. Koriste se kamioni najnovije generacije motora čime se brine o zaštiti životne sredine. Pružamo uslugu 24h/7 GPS on-line praćenja pošiljaka čime korisnik dobija potpuni uvid u vremenski okvir izvršenja usluge i samim tim može planirati svoje dalje aktivnosti. CMR osiguranje se podrazumeva za sva nasa vozila, dok ALL RISK osiguranje možemo uraditi na vaš zahtev.

 

Posebno ističemo i sledeće usluge:

 • Kamionski transport robe pod temperaturnim režimom (Cold chain)
 • Kamionski transport vangabaritnih pošiljaka (specijalni prevoz)
 • Ekspres i hitne pošiljke (kombi vozila ili kamioni sa dvostrukom posadom) 
 • Selidbe

Puni (direktni) FTL utovari

truck international transport

Direktan transport se odnosi na prevoz robe jednog klijenta, direktno od mesta utovara do mesta istovara. U tom slučaju vreme putovanja je najkraće moguće, posebno ukoliko se koriste i dva vozača (obzirom na zakonski regulisano vreme vožnje u toku jednog dana). Takodje, obzirom da nema dodatnih manipulacija nakon utovara,  roba najsigurnije i najbezbednije stiže na mesto istovara. Atomic-Sped koristi vozila najnovije generacije i samim ti se brine i o zaštiti životne sredine.

Transport robe u dotovaru LTL

kamion

Transport robe u dotovaru podrazumeva da se u vozilu mogu naći robe od više različih klijenata. Ova vrsta drumskog trasnporta se koristi za manje pošiljke, kada vreme pristizanja ne mora biti najbrže moguće. Takodje, i sama cena transporta je prilagođena dimenzijama i težini robe čime se prave značajne uštede. Ono što je bitno napomenuti jeste da se roba do mesta istovara ne pretovara, samim tim i bezbednost pošiljke je na visokom nivou.

Zbirni drumski transport

sleper kamion

Zbirni transport podrazumeva da se roba prikuplja (zbira) u skladištu, nakon čega jednim vozilom se šalje na odredišnu tačku istovara. Pogodan je za male pošiljke, koje ne trpe više cene transporta i mogu tolerisati duže rokove isporuke. Posebno je pogodan kada je lokacija preuzimanja u urbanim područjima u kojima je pristup većim kamionima onemogućen. U tom slučaju, pošiljka se preuzima manjim vozilima koja je doprema do zbirnog skladišta. Atomic-Sped može organizovati preuzimanje pošiljke sa bilo koje lokacije i bezbedan prevoz do odredišnog mesta.

Drumski transport robe se vrši svim tipovima kamiona:

 

 • Standardan šleper-Cerada
  Nosivosti do 24,000kg/90m3/33ewp mesta u osnovi
 • Šleper Mega
  Nosivosti do 24,000kg/100m3/33ewp mesta u osnovi
 • Šleperi Tandem
  Nosivosti 15,000-22,000kg/120m3/36-38ewp mesta u osnovi
 • Kamioni
  Nosivosti do 3,200kg/40m3/15ewp mesta u osnovi
 • Kombi vozila
  nosivosti do 1,200kg/15m3/4-9 ewp mesta u osnovi
 • Pick up vozila
  Nosivosti do 800kg/1.5m3/1ewp mesto u osnovi
Relacije koje pokrivamo:

 

Transport Italija

Transport Nemačka, Francuska, Austrija

Transport Beneluks (Belgija, Holandija, Luksemburg)

Transport Skandinavija (Norveška, Švedska, Finska)

Transport Grčka, Španija

Transport Turska, Rusija

Transport Švajcarska

Transport Poljska, Češka, Slovačka

Carinsko zastupanje možemo realizovati brzo i efikasno kroz sledeće usluge:

 • Carinjenje robe (izrada uvoznih / izvoznih dokumenata, privremeni uvoz / izvoz, reeksport robe)
 • Prijavljivanje i smeštaj robe pod carinski nadzor
 • Carinsko skladištenje i sukcesivno carinjenje robe
 • Izrada tranzitnih dokumenata na graničnim prelazima kao i posredovanje kod izrade zahteva za sve vrste pregleda (sanitarni, veterinarski, tržišni, fitopatološki)
 • Usluga korišćenja bankarske garancije za obezbeđenje naplate carinskog duga